A MedibonMarket.hu OLDAL HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2021.04.01. napjától visszavonásig

I. Az általános felhasználási feltételek tartalma

1.1.A jelen Fogyasztói Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (ÁSZF) a Bonmedibon Kft. (2628 Szob, József A. u. 5., Cgj.: 13-09-216954, Adószáma: 24359236-2-13 a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett medibonmarket.hu ( www.medibonmarket.hu oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (továbbiakban együtt: Medibonmarket.hu Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

1.2.Felhasználónak minősül a Medibonmarket látogatója, illetőleg mindenki, aki a Medibonmarket.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Medibonmarket.hu Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit (továbbiakban: Felhasználó).

1.3.Az ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetők.

1.4.A Szolgáltató partnerének minősül a Medibonmarket.hu Szolgáltatáson termék/szolgáltatás (továbbiakban: Termék) értékesítésére vonatkozó ajánlatot közzétevő harmadik személy (továbbiakban: Partner). Egy adott Termék adatlapján található információkat, azaz a termék/szolgáltatás lehetséges tartalmát, feltételeit minden esetben Partner határozza meg. Ezen adatlap hiányosságaiért, illetve a Partner üzleti magatartásáért Szolgáltató felelősséget nem vállal és felelősségét kifejezetten kizárja, melyet a Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz.

1.5.A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF módosítására. A módosításról annak hatályba lépését megelőzően 30 nappal rövid felhívás formájában a Medibonmarket.hu Szolgáltatáson tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítás hatálybalépését követően bármely Szolgáltatásrész használatával a Felhasználó elfogadja az ÁSZF módosítását. A Medibonmarket.hu Szolgáltatás és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás (pl.: a jelen ÁSZF-ből linkelhető egyéb dokumentum – Adatkezelési Tájékoztató) az ÁSZF részét képezik és kötelezők minden Felhasználóra.

1.6.Bármely, Medibonmarket.hu-tól különböző weboldal (Facebook.com, Google, stb.) esetében a Medibonmarket.hu kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak, ezen szabályzatoknak a jelen ÁSZF-fel ellentétes rendelkezései esetén a jelen ÁSZF tekintendő érvényesnek a Szolgáltatásokra vonatkozóan.

1.7.A Medibonmarket.hu Szolgáltatás működésére és a használatával a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésre, függetlenül a Medibonmarket.hu Szolgáltatás nyelvétől Magyarország hatályos jogszabályai irányadók, illetve a felek közötti jogviták eldöntésére a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes bíróság jogosult.

II.A Medibonmarket.hu Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei 

2.1.A Medibonmarket.hu Szolgáltatás célja a Szolgáltató szerződött Partnereinek Termékeit összegyűjtve megjelenítse, a Felhasználók tájékoztatása, termékkereső szolgáltatás üzemeltetése, valamint a Felhasználók véleménynyilvánítására felület biztosítása.

2.2.A Medibonmarket.hu Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Felhasználók és Partnerek által a Medibonmarket.hu Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni.

2.3.Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Medibonmarket.hu Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

III.Az egyes szolgáltatások

3.1.Válogatás a Termékek között: A főoldal menüsorában elérhető gombok menüiben, kategóriákra bontva találhatók a Termékek, ahol különböző tulajdonságok és jellemzők alapján szűkítheti a Felhasználó a keresést, hogy a számára legmegfelelőbb Terméket kiválassza. Ezen funkció adataival működő keresőszolgáltatásban megjelenő adatokért semmilyen felelősséget nem vállal, azok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Felhasználó kényelmét elősegítendő az általa legutóbb megtekintett Termékekből képzett listát láthatja az oldalon, amennyiben nem tiltja le a cookie-k alkalmazását.

3.5.Hírlevél: A Felhasználó feliratkozhat hírlevél fogadására. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével történik (név, e-mail cím megadása egyéb önkéntes adatszolgáltatás). A hírlevél a Szolgáltató további társoldalainak (www.medibon.hu, www.egeszsegugyelet.hu), összevont hírlevele.  A hírlevél reklámot is tartalmazhat. Direkt marketing hírleveleinkre is kínálunk külön felíratkozási lehetőséget, további Partner ajánlatokra, nyereményjátékokra igényt tartó Felhasználóknak. A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevél alján található linkre kattintva, valamint a Szolgáltatónak küldött elektronikus levélben lehetséges.

3.6.Vélemény: A Medibonmarket.hu Szolgáltatás keretén belül a Felhasználók a jelen ÁSZF keretei között, az általuk korábban tapasztalt oldalélményről véleményeket, értékeléseket, a Szolgáltató által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé a Medibonmarket.hu Szolgáltatáson. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat, melyeket a jelen ÁSZF részét képező Tartalmi szabályzat tartalmaz (1. számú melléklet). Kérjük, figyelmesen olvassa el a dokumentumot! A Szolgáltató csupán akkor ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat, ha annak tartalmára felhívják a figyelmét. Ebben az esetben a Szolgáltató a rendelkezésére álló információk alapján mérlegeli az ügy összes körülményét, és szabadon dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról.

3.7.Ügyfélszolgálat: A Szolgáltató elvárja Partnereitől, hogy a Felhasználóknak magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak, és a Felhasználókkal folytatott kommunikáció minden esetben udvarias és segítőkész legyen, továbbá, hogy a Partner által az oldalon megjelenített információk a valóságnak megfeleljenek. Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen észrevétele, kérdése van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségen: e- mail: kapcsolat@medibon.hu, vagy a lending page oldalunkon keresztül.

V.Szállítási információk
● Minden esetben az adott terméket forgalmazó Partner oldalán találhatóak.

VI.A Medibonmarket.hu Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

6.1.Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Medibonmarket.hu Szolgáltatás jelen ÁSZFben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Medibonmarket.hu Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Medibonmarket.hu Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

6.2.A Medibonmarket.hu, valamint a Medibonmarket.hu Szolgáltatáson elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Medibonmarket.hu Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

6.3.A Medibonmarket.hu Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSZF betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

VII.Felelősség

7.1.Mivel az Szolgáltató a Medibonmarket.hu Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Medibonmarket.hu – ideértve a Medibonmarket.hu Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Medibonmarket.hu Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2.A Partner által közzétett információk valódiságáért a Partner felel, Szolgáltató ezzel kapcsolatos mindenfajta felelősséget kizár.

7.3.A Felhasználó által küldött megrendelés, és véglegesített, sikeres megrendelés kizárólag Partner és a Felhasználó között eredményezi a Termék adás vételére vonatkozó szerződéses kapcsolat létrejöttét, Szolgáltató nem részese ezen szerződésnek.

7.4.A Medibonmarket.hu Szolgáltatás használata során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7.5.A Medibonmarket.hu Szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Medibonmarket.hu Szolgáltatásról. Ezen felül a Szolgáltató az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

7.6.A Medibonmarket.hu Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által a közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

7.7.Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

VIII.ÁSZF hatálya

8.1 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Medibonmarket.hu Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen ÁSZF automatikusan hatályát veszti.

8.2 Szolgáltató jogosult a Ptk. 6:208.§ -6:210.§-ban foglaltak szerint a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződést, ezzel együtt az abban rögzített jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni. A Szolgáltatónak a szerződésbe így belépő jogutódját a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés szerinti kötelezettségek és jogok a Szolgáltató által a Medibonmarket.hu Szolgáltatáson közzétett értesítésben foglalt naptól terhelik és illetek meg. A jogutóddal létrejövő jogviszony tartalma megegyezik a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésben foglaltakkal. Szolgáltató köteles a személyében bekövetkezett változásról Felhasználókat legkésőbb a változástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatni. A Felhasználó a jelen pont szerinti szerződés átruházásához előzetesen hozzájárul.

8.3 Jelen ÁSZF 2021.04.01. napján lép hatályba.

A Szolgáltató adatai:
Név: Bonmedibon Kft.
Székhely: 2628 Szob, József A. u. 5.
adószám: 24359236-2-13
Cgj.szám: 13-09-216954

Ügyfélszolgálat: kapcsolat@medibon.hu +36 30 978-2741
Web: www.medibonmarket.hu

IX.Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

1.számú melléklet

Tartalmi szabályzat
Fontos, hogy oldalainkon a Felhasználói Tartalmak a kulturált, igényes, udvarias, egymás személyét és véleményét tisztelni tudó, megfelelő önuralommal bíró Felhasználóknak biztosítsanak lehetőséget a véleménynyilvánításra és tapasztalatcserére.

I.Általános szabályok

1.1.Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, hogy gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról! Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért – ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is – Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.

1.2.A Felhasználók életkoruk, nemük és családi állapotuk, vagy saját nevük megadásával írnak, és róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg, amit saját magukról önkéntesen adtak meg.

1.3.A Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó Tartalmi szabályzat valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.

1.4.Tilos
→ trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
→ olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen, ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;
→ olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;
→ személyes adatokat, telefonszámot, e-mailcímet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e- mailrészletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;
→ obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
→ olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni;
→ olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;
→ a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának törlése után új regisztrációt létesíteni;
→ szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások)
→ szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;
→ más Felhasználó vagy a Medibonmarket.hu Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;
→ vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;
→ bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni; → a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;
→ a Medibonmarket.hu Szolgáltatás profiljába nem tartozó reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni;
→ eladási, vételi, illetve csere ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben, illetve álláshirdetést közzé tenni;
→ politikai vonatkozású és /vagy tartalmú hozzászólást tenni;
→ olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat.

A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére, vagy törlésére.

II.Moderálási alapelvek

A Szolgáltató, amennyiben felhívják erre a figyelmét, moderátorok segítségével próbálja meg megtalálni azt a tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet Magyarország jogszabályainak a megsértése. A moderátorok bármikor és bármely Felhasználói Tartalmat megtekinthetik. A moderátorok a jogsértő, illetve a Felhasználási Feltételekbe ütköző, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók Felhasználói Tartalmait eltávolíthatják, illetve a Felhasználó Medibonmarket.hu Szolgáltatással kapcsolatos aktivitását korlátozhatják. A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek törlésére. A vulgáris tartalom esetében azonban az érintett és a közízlést sértő tartalom csillagozva jelenik meg. A moderátorok Felhasználói Tartalmakat csak különösen indokolt esetben törölnek, és az egyébként nem jogsértő tartalmú Felhasználói Tartalmakat kifejezett kérésre sem törlik, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes Felhasználói Tartalmakat töröljenek. A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket.

A moderátorok által alkalmazott következmények:
● törlés (pl. az alapelveket sértő hozzászólások törlésre kerülnek);
● hozzászóló letiltása;
● IP letiltása

Értesülj legújabb akcióinkról, iratkozz fel hírlevelünkre!

Értesülj elsőként a legújabb termékekről és az akciókról!